Atalaya Deventer

No two are the same
Monsieur Mints
The Flower Series
Salt o' The Sea
The Flower Series
Salt o' The Sea

Spaans Cultureel Genootschap

Atalaya

Sociedad Cultural Española

Programma

Tenzij anders vermeld zullen de bijeenkomsten gehouden worden in:
Verbindingscentrum De Vijfhoek:
Andriessenplein 1
7425 GX Deventer
tel 0570-769367
Aanvang: 20.00 uur.

De programmaonderdelen zijn onderstaand beschreven in de taal waarin ze worden gepresenteerd.

NB: In een groot aantal gevallen wordt afgeweken van onze vaste vrijdag, de vaste starttijd van 20:00, en eenmaal zelfs van locatie. Dit is vet en onderstreept weergegeven

Vrijdag 23 september 20:00 Joke Bouwmeester: De drie boeken van Jesús Carrasco
Jesús Carrasco, geboren in de Extremadura, heeft sinds 2013 drie romans geschreven die hun wortels hebben in zijn geboortegrond. Het landschap, de mensen, hun leven en gebeurtenissen zijn nauw met elkaar verbonden en hij beschrijft ze met een unieke voelbare intensiteit. Zijn eerste boek, Intemperie (De Vlucht) was direct een bestseller, is in meer dan 20 talen vertaald en in het Spaans verfilmd. Veel leesclubs, Spaanse én Nederlandse, hebben inmiddels alle drie zijn boeken met grote waardering gelezen en besproken. Ons Atalaya-lid Joke Bouwmeester neemt ons mee in de verhalen uit de drie boeken, de ontwikkelingslijn, het kernthema en laat ook delen van interviews met Carrasco zien.

Miércoles 26 de octubre 2022 15:30 Raymond Buve: Centroamérica desde los años 2000
NB: in Het Hof van Salland, Dorpsstraat 30, 7431 CL Diepenveen
In zijn lezing over Midden-Amerika neemt Raymond Buve ons mee naar Guatamala, Honduras, El Salvador, Nicaragua en Costa Rica. Hij bespreekt de actuele sociale, economische en politieke situatie in die landen, die elk een eigen ontwikkeling hebben doorgemaakt en verschillende toekomstperspectieven hebben. Hij behandelt thema’s als bestuur en burgeroorlogen, immigratie/emigratie, armoede en hun verhouding met de rest van de wereld.
De lezing was eerder geprogrammeerd, maar kon vanwege Covid-19 niet doorgaan. De lezing is in het Spaans.

Raymond Buve is emeritus professor Universiteit Leiden. Hij zal vertellen over de huidige situatie in Guatemala tot en met Costa Rica. De lezing is in het Spaans en het is een eerder door corona uitgestelde lezing. Nadere informatie volgt nog.

GEANNULEERD: Donderdag 24 november 2022 20:00 uur Kay Boers: Burgers en Burgerschap in Laatantiek en Vroegmiddeleeuws Hispania
Kay Boers is Promovendus aan de Universiteit Utrecht. De lezing is in het Nederlands. Nadere informatie volgt.

Donderdag 19 januari 2023 19.45u ALV met muzikale omlijsting door Quixote
NB: in de Lindeboom i.v.m. verbouwing de Vijfhoek
Onze jaarlijkse ledenvergadering met aansluitend een optreden van het gezelschap Quixote, die muziek ten gehore brengt van Spaanse oorsprong en in het Nederlands een toelichting zal geven over de invloed van deze muziek op de Franse muziek.

Martes 21 de febrero 2023 20:00 Kati Ihnat: Mártires femininas en la Edad Media española
NB: in de Lindeboom i.v.m. verbouwing de Vijfhoek
Kati Ihnat is universitair docent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De lezing is in het Spaans.

Viernes 24 de marzo 2023 16:00 Martha Montero: Fiestas méxicanas y la situación actual en México
Activiteiten- en Wijkcentrum De Schalm in Deventer (wijk Borgele), Dreef 1. En we beginnen in tegenstelling tot eerdere berichten om 16.00 uur!!!
Habla la primera parte de los festejos mexicanos y días especiales y luego hay una pausa y seguimos con la política y lo social que es muy extenso. Quizá sea bueno tener preguntas para la primera parte antes de la pausa y luego focalizar en lo que es lo social y político al final para poder tratar con los dos temas que son muy diferentes.
Martha Montero is emerita professor antropologie o.a. aan de Universiteit van Amsterdam. De lezing is in het Spaans. Nadere informatie volgt. waarschijnlijk zitten we weer in Verbindingscentrum De Vijfhoek.

Vrijdag 21 april 2023 20:00 Pieter Houten: Van Iberia naar Hispania
LET OP: WE ZITTEN IN PRINCIPE IN VERBINDINGSCENTRUM DE VIJFHOEK (vgv) , MAAR HOUD DE WEBSITE IN DE GATEN VOOR DE EXTACTE LOCATIE ALS DE NIEUWE VLOER NOG NIET IN VCV LIGT. Pieter van Houten (universitair onderzoeker aan de Universiteit Hamburg) zal vertellen over het verdwijnen van de inheemse talen en de verspreiding van het Latijn op het Iberisch schiereiland. De lezing is in het Nederlands.

Viernes 19 de maio 2023 20:00 Miguel Campo: El pintor español Goya
Miguel Campo houdt een lezing over het boeiende en diverse werk van de Spaanse schilder Goya en de ontwikkeling daarin. Het is onze laatste lezing van dit seizoen en wordt gehouden in het Verbindingscentrum De Vijfhoek aan het Andriessenplein in Deventer om 20.00 uur. De lezing is in het Spaans.
Posted on 19 Sep 2022 by atalaya2018
Powered by CuteNews