Atalaya Deventer

No two are the same
Monsieur Mints
The Flower Series
Salt o' The Sea
The Flower Series
Salt o' The Sea

Spaans Cultureel Genootschap

Atalaya

Sociedad Cultural Española

Programma

Tenzij anders vermeld zullen de bijeenkomsten gehouden worden in:
Verbindingscentrum De Vijfhoek:
Andriessenplein 1
7425 GX Deventer
tel 0570-769367
Aanvang: 20.00 uur.

De programmaonderdelen zijn onderstaand beschreven in de taal waarin ze worden gepresenteerd.

AANKOMENDE LEZINGEN

Vrijdag 1 maart 2024 i.v.m. de krokusvakantie verplaatst van 23 Februari 2024 naar 1 maart 2024
Marion Kappeyne vertelt over haar ambassadeurschap in diverse Zuid-Amerikaanse landen. We overleggen t.z.t. over de opzet, maar we rekenen op een interactieve avond met veel vragen. De lezing is in het Nederlands.
WIJZIGING LOCATIE: DE LEZING WORDT GEHOUDEN IN DE BESTUURSKAMER VAN VOETBALVERENIGING HELIOS, Corrie Tendeloostraat 4, 7421 LN Deventer.
LET OP! DEZE DATUM IS NIET ZEKER. MAIL MET HET SECRETARIAAT OF DEZE LEZING WEL DOORGAAT.

Vrijdag 22 maart 2024
Klaas van Gorkum, Nils van Beek en de Baskische kunstenaar bereiden een avond voor over kunst, Spaans/Baskische – Nederlandse samenwerking in de cultuur en onderlinge beïnvloeding. Ook hiervoor geldt: zij hopen op een interactieve avond. De lezing is overwegend in het Nederlands, maar wie zijn Baskisch en/of Spaans wil ophalen kan in die talen vragen stellen…..

Vrijdag 26 april 2024 door omstandigheden verplaatst van 19 april 2024 naar 26 april 2024
Suzanne Roelofs over moderne kunst in Spanje. Suzanne stemt haar lezing af op de onderwerpen van haar voorgangers. De lezing is in het Nederlands.

Mei 2024
Het lijkt erop dat het budget het toestaat en dat we voor deze maand ook nog een lezinggever hebben, maar die moeten we nog vastleggen. In ieder geval wil de voorzitter op de ledenvergadering van januari 2024 met jullie overleggen over deze 7e lezing in 2023-2024 of verplaatsing naar het seizoen 2024-2025. Dit afhankelijk van de financiële stand van zaken op dat moment.

WILT U EEN LEZING BIJWONEN?
Een lezing bijwonen is voor leden gratis, introducees betalen 10 euro.
Wie lid wil worden voor 45 euro per jaar kan contact opnemen met het secretariaat: Atalaya.Deventer@gmail.com.
Er wordt dan contact met u opgenomen.

Het bestuur van Atalaya bestaat uit:
Voorzitter: Maaike van der Meer
Penningmeester: Gé Leenders
Secretaris: VACATURE. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de voorzitter via Atalaya.Deventer@gmail.com.

EERDERE LEZINGEN

Woensdag 27 september 2023: DEZE LEZING GAAT HELAAS NIET DOOR
Kay Boers over burgerschap in de Spanje in de middeleeuwen. Deze lezing stond in het najaar van 2022 al gepland, maar helaas was Kay toen verhinderd. De lezing is in het Nederlands.

Vrijdag 27 oktober 2023: Dr. Jesús Rodriguez Viejo, lector aan de Rijksuniversiteit van Groningen. We zijn nog in overleg over het onderwerp, maar dat zal waarschijnlijk over kunst gaan. De lezing is in het Spaans.

Vrijdag 24 november 2023: 14.00 uur: Raymond Buve over Franco. De lezing is in het Spaans. LOCATIE: DE LINDEBOOM.

Vrijdag 26 januari 2024 (onder voorbehoud dat we met VC5H een goede prijs kunnen regelen voor het tapasbuffet dat zij kunnen laten verzorgen). Er is reeds een muzikale lezinggever gereserveerd. De lezing is in het Spaans, maar vanwege de gitaarmuziek zeker goed te volgen voor niet-Spaanstaligen.
Posted on 20 Sep 2023 by atalaya2018
Powered by CuteNews