Atalaya Deventer

No two are the same
Monsieur Mints
The Flower Series
Salt o' The Sea
The Flower Series
Salt o' The Sea

Spaans Cultureel Genootschap

Atalaya

Sociedad Cultural Española

Diversen


Geschiedenis van Atalaya in vogelvlucht

De geschiedenis van Atalaya begint bij Conchita Cortada Costell. Als docente Spaans aan de Volksuniversiteit in het Iordenshuis te Deventer, begin jaren 80, bespeurde zij bij haar oud-cursisten de behoefte om na hun cursus bezig te blijven met het Spaans. Zo groeide bij haar het plan om een Spaanse vereniging op te richten voor mensen uit Deventer en wijde omstreken, in eerste instantie om in deze behoefte te kunnen voorzien.

Begin 1985 ontvouwde Conchita in het Deventer Dagblad wat haar voor ogen stond: lezingen, discussies aan de hand van films, conversatieavonden over Spanje, maar ook over Spaanstalige landen in Midden- en Zuid-Amerika; en zij riep geïnteresseerden op om haar te helpen een Spaanse vereniging van de grond te krijgen. Ook zocht zij contact met de Spaanse Ambassade in Den Haag, met de Casa de España (nu het Instituto Cervantes) in Utrecht, met het tv-programma Pasaporte en met de Unión de Asociaciones Ibéricas e Iberoamericanas del Benelux, de overkoepelende organisatie van de Spaanse en Spaans-Amerikaanse culturele verenigingen in de Benelux. Na enkele voorbereidende bijeenkomsten werd op 29 mei 1985 besloten de Asociación (het Genootschap) op te richten. De notariële oprichting van Atalaya, zoals het genootschap werd gedoopt, vond plaats op 28 februari 1986 te Olst, ten overstaan van notaris Houwaard, die hieraan belangeloos meewerkte. De akte vermeldt als bestuursleden van het eerste uur: Conchita Cortada Costell (1933) als voorzitter, Pilar Moreno Wallace (1947) als secretaris en Jan Leeffers (1919) als penningmeester.

afbeelding cuba

Al in 1985 organiseerde Atalaya in De Lindeboom te Schalkhaar twee veladas (avondbijeenkomsten): een lezing over Salvador Dalí en een gitaarrecital met klassieke stukken en flamencomuziek. Sindsdien zijn er vele veladas gevolgd: tot begin 2015 naar schatting ruim 200, elk bijgewoond door gemiddeld ongeveer de helft van Atalaya’s leden en vaak ook nog door enkele andere belangstellenden. Inspelend op de wensen en voorkeuren van de leden is de gewoonte ontstaan om ongeveer de helft van de avonden in het Spaans te houden en de rest in het Nederlands, terwijl een ruim scala aan onderwerpen aan bod komt. Over een lange reeks jaren gezien zijn die onderwerpen vrijwel gelijkelijk verdeeld over drie brede categorieën: (1) Taal en literatuur; (2) Muziek, architectuur, beeldende kunst en film; (3) Geschiedenis, land en cultuur, sociale en politieke ontwikkelingen.

De Jornada Hispánica (Spaanse Dag) van 5 oktober 2002 vormt een hoogtepunt in Atalaya’s bestaan. Elk jaar organiseert één van de verenigingen die aangesloten zijn bij de Unión de Asociaciones Ibéricas e Iberoamericanas del Benelux zo’n feestelijke Jornada, toegankelijk voor alle leden van de Spaanse verenigingen in de Benelux. Die van 2002 werd door Atalaya georganiseerd, met als thema ”Extremadura”. Ongeveer 140 gasten waren aanwezig, onder wie de ambassadeur van Spanje en de burgemeester van Deventer. De dag ging van start met een tweetal voordrachten in sociëteit De Hereeniging te Deventer: de historicus Miguel Melón Jiménez sprak over de geschiedenis van de Extremadura en de dichter Álvaro Valverde over de dichtkunst in die regio. Vervolgens werden de gasten op het stadhuis ontvangen, waarna een rondleiding door Deventer plaatsvond die afgesloten werd met wijn en tapas. Een gitaarconcert en een diner dansant in De Mandala vormden het sluitstuk van de dag.

Een andere mijlpaal was het 25-jarig jubileum van Atalaya, gevierd op 17 april 2011 in De Horst te Deventer. Een gezamenlijke lunch voor leden van Atalaya werd gevolgd door een openbaar gedeelte, vrij toegankelijk voor belangstellenden uit Deventer en omstreken, met een welkomstwoord van de wethouder van Cultuur van de gemeente Deventer, een optreden van het duo Hermanos Quintana (muziek uit Mexico, Peru en Spanje) en de voordracht “Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso” (Liefdesbrieven van een wellustige zestiger) door Rob Franz.

Atalaya’s bestuursleden van weleer hebben plaatsgemaakt voor opvolgers en het ledenbestand heeft zich door de jaren heen ook geleidelijk aan gewijzigd. Niettemin mag Atalaya zich nog steeds verheugen in een groep trouwe leden, wier enthousiasme van Atalaya een bloeiende vereniging maakt.

(met dank aan Eric Goedhart)

Bestuur

Voorzitter: Maaike van der Meer
Secretaris: vacature.
i.v.m. de vacature van ons secretariaat is het handig om uw e-mail aan ons in cc te zenden aan de penningmeester. U krijgt dan zo snel mogelijk bericht.
Penningmeester: Gé Leenders