Atalaya Deventer

No two are the same
Monsieur Mints
The Flower Series
Salt o' The Sea
The Flower Series
Salt o' The Sea

Spaans Cultureel Genootschap

Atalaya

Sociedad Cultural Española

Programma

Tenzij anders vermeld zullen de bijeenkomsten gehouden worden in:
Zalencentrum de Lindeboom, Lindeboomsweg 1a, 7433BH Schalkhaar (tel 0570 625 225). Aanvang: 20.00 uur.

De programmaonderdelen zijn onderstaand beschreven in de taal waarin ze worden gepresenteerd.

Vrijdag 20 september 2019 Jac van der Gun, Verloren Paradijzen? De ‘Misiones’ van de Jezuïeten in Zuid-Amerika

Sinds het ontstaan van het Christendom zijn er in vele delen van de wereld op grote schaal activiteiten ontplooid om het evangelie te verbreiden onder niet-christelijke volkeren. Binnen de Katholieke Kerk worden die activiteiten aangeduid met de term ‘missionering’, uitgevoerd door missionarissen, doorgaans vanuit door hen zelf in den vreemde opgerichte missieposten.
Missieposten waren en zijn er in vele soorten en maten, afhankelijk van plaats en tijd van handeling, de lokale omstandigheden en de huisstijl van de uitzendende organisaties. Die van de Jezuïeten in Zuid-Amerika (17e en 18e eeuw) nemen onbetwistbaar een bijzondere plaats in. Behalve resultaten op het gebied van kerstening hebben deze ‘misiones’ een markante invloed gehad op de veiligheid, de ontwikkeling en het welbevinden van de inheemse volkeren. Bovendien hebben ze indruk¬wekkend cultureel erfgoed nagelaten.
In de lezing zullen de aard en geschiedenis van deze ‘misiones’ of ‘reducciones’ in grote lijnen worden geschetst en in de context van de Spaanse en Portugese verovering van de Nieuwe Wereld geplaatst. Daarna wordt de schijnwerper gericht op een aantal concrete locaties: daarvan behoren er drie tot de Misiones de Paraguay (Misiones Guaraní) en drie tot de Misiones de Chiquitos (Bolivia). Onder meer komt aan het licht dat de plotselinge verdrijving van de Jezuïeten in 1767 niet overal dezelfde gevolgen heeft gehad voor wat er thans nog aan erfgoed resteert (ruïnes, nederzettingen, architectuur, muziek). En met de bloeitijd van de misiones voor ogen rijst tenslotte de vraag: in hoeverre kunnen we hier van ‘verloren paradijzen’ spreken?


Vrijdag 25 oktober 2019 19:30 Raymond Buve, Centroamérica: de Colonia de España a Dependencia de Estados Unidos

El conferenciante hablará sobre unos hierros candentes en la historia de Centroamérica:

El Canal interoceánico (1823-1945)
La producción de añil, café y bananas (1823-1954)
El Temor al comunismo desde 1930


Vrijdag 22 de noviembre 2019 Tertulia

Bij wijze van experiment staat voor deze datum een tertulia op het programma. Leden van Atalaya krijgen de gelegenheid om in het Spaans met elkaar te discussiëren over een nog nader vast te stellen onderwerp, onder leiding van een persoon die het Spaans als moedertaal heeft. Afspraken over deze tertulia moeten nog geconcretiseerd worden – nadere informatie volgt.

Posted on 03 Oct 2019 by atalaya2018
Powered by CuteNews