Atalaya Deventer

No two are the same
Monsieur Mints
The Flower Series
Salt o' The Sea
The Flower Series
Salt o' The Sea

Spaans Cultureel Genootschap

Atalaya

Sociedad Cultural Española

Programma

Tenzij anders vermeld zullen de bijeenkomsten gehouden worden in:
Zalencentrum de Lindeboom, Lindeboomsweg 1a, 7433BH Schalkhaar (tel 0570 625 225). Aanvang: 20.00 uur.

De programmaonderdelen zijn onderstaand beschreven in de taal waarin ze worden gepresenteerd.


De Spaanse koning Alfonso werd el Sabio - de Wijze (r. 1252-1284) genoemd dankzij zijn culturele activiteiten. Honderden miniaturen in zijn Cantigas de Sta Maria geven ons een fascinerend beeld van de dertiende-eeuwse samenleving van Spanje.

Alfonso X (r. 1252-1284) el Sabio, de Wijze, wilde de reconquista voortzetten, maar werd geconfronteerd met de machtige militaire versterkingen van de Meriniden. Zijn poging om een bruggehoofd in Noord-Afrika te vestigen mislukte. Misschien dat hij zich niet té erg inzette voor de recon¬quista, want uit alles blijkt dat hij grote waardering had voor de moslim cultuur. Hij gaf onder andere opdracht om vertalingen te maken van Arabische literatuur en weten-schappelijke verhandelingen. Nog voor zijn dood heeft hij onder politieke dwang een gedeelte van het bestuur moeten overdragen aan zijn zoon Sancho IV, die hij eigenlijk wilde onterven.

Alfonso el Sabio werd in 1221 geboren en was een voorbeeld van een middeleeuwse universele geleerde. Hij interesseerde zich voor geschiedenis, sterrenkunde, bestudeerde de magische krachten van stenen, schreef een boek over bordspelen (schaken) en stelde een belangrijk wetboek samen. Alfonso X was samensteller en opdrachtgever – in hoeverre hij ook de auteur was, is nog een wetenschappelijk heet hangijzer – van de Cantigas de Santa Maria. Een boek dat bestaat uit bijna 70 lofliederen aan Maria en ruim 350 wonder-verhalen met Maria als midde¬laarster. De wonderverhalen waren afkomstig uit bronnen uit heel Europa. Ze waren geschreven in het Gallicisch, dat tot in vijftiende eeuw de gebruikelijke taal was voor de poëzie. Niet alle bewaard gebleven handschriften van deze Cantigas zijn verlucht. Het bekendste manuscript is dat van het Escorial (T.I.1) met honderden miniaturen. Deze miniaturen – voor de wonderverhalen zijn de miniaturen steeds zes scènes verbeeld en zijn goed te vergelijken met een modern stripboek – zijn erg belangrijk om de culturele ambiance van Alfonso te leren kennen (kleding, bouwwerken).

Heel uniek is ook dat niet alleen de tekst en beeld, maar ook de muziek werd genoteerd. Vandaar dat liederen uit de Cantigas de Santa Maria tegenwoordig nog vaak worden uitgevoerd en vastgelegd. Ook in deze lezing wil ik u verschillende interpretaties van de muziek laten horen.

Laat u in deze lezing meevoeren naar de kleurrijke wereld van dertiende-eeuws Spanje zoals verbeeld en te 'horen' in de Cantigas de Santa Maria.
Posted on 26 Jun 2018 by atalaya2018
Vrijdag 12 januari Jaarvergadering
Posted on 26 Jun 2018 by atalaya2018
Gabriel Inzaurralde: Horacio Quiroga, el narrador entre la selva, la muerte y las mujeres

Horacio Quiroga fue una persona singular. Fue inventor, deportista, comerciante, profesor, aventurero y escritor. La muerte lo seguía de cerca. Tuvo una tormentosa vida sentimental. Y en la mitad de su vida dijo adiós a la ciudad y a la civilización y se fue a vivir en lo más profundo de la selva Misiones, en el norte de Argentina. Sus historias cortas han encandilado a muchas generaciones de latinoamericanos y aun hoy, los cuentos de Quiroga son leídos por niños y adultos. Yo he leído a Quiroga desde niño y de mayor he seguido sus pasos en Salto, Montevideo, Buenos Aires y en la selva. ¿Cuál fue el secreto de su éxito? ¿Qué cosas lo atormentaron? ¿Qué buscaba Quiroga en medio de la selva?

Hablaremos también de los siguientes relatos:
El almohadón de plumas
La gallina degollada
El hijo
Juan Darién
La tortuga gigante
La miel silvestre

Casi todos los cuentos de Quiroga pueden leerse aquí:

Atención: no hace falta haber leído nada para disfrutar de la charla!!!
Posted on 26 Jun 2018 by atalaya2018
Edwin Koopman, "Revolutie in crisis", Ontwikkelingen in Venezuela en Colombia vergeleken

Latijns-Amerika was het afgelopen jaar terug op de voorpagina’s van de dagbladen, en twee landen sprongen daar uit: Venezuela en Colombia, op het oog om tegenovergestelde redenen. Colombia vierde feest vanwege een vredesakkoord en zit in de lift, terwijl Venezuela in een ongekende crisis verzeild is geraakt waarvan het einde nog niet in zicht is. Toch ligt achter deze tegenstelling een overeenkomst: in beide gevallen liep een ambitieus revolutionair project op de klippen.

In Colombia heerst voorzichtig optimisme. Het lukte het de regering en de grootste guerrillabeweging Farc met een vredesakkoord een punt te zetten achter meer dan een halve eeuw gewapend conflict. De Farc had in 1964 de wapens opgepakt om op te komen voor de arme boeren en voor een landhervorming. In de loop der decennia verwerd de beweging tot weinig meer dan een misdaadbende die zich financierde met afpersing, ontvoering en drugshandel, maar de principes van weleer bleven het discours bepalen.

Je zou verwachten dat in het vredesakkoord, waarover 5 jaar is onderhandeld, deze idealen prominent naar voren komen, maar dat valt tegen. De principes zijn in het vredesakkoord wel terug te vinden, maar zijn vrijblijvend genoeg om er onderuit te komen. Zo zal van een landhervorming – waar de guerrilla om begonnen was – geen sprake zijn. Grootgrondbezitters hebben bij wet laten vastleggen dat hun belangen niet zullen worden geschaad.

Bovendien zijn extreemrechtse milities en drugsbendes actief die niets zien in het akkoord. Zij worden gesteund en gefinancierd door invloedrijke ondernemers, grootgrondbezitters en politici. Deze machtige groep wist een meerderheid van de bevolking te mobiliseren om in een referendum over het akkoord, vorig jaar, tegen te stemmen. De aanpassingen die vervolgens werden aangebracht staan een werkelijke hervorming van de conservatieve status quo in de weg. De Waarheidscommissie, die een schoonmaak van de samenleving had kunnen betekenen, is minder doeltreffend gemaakt.

De nekslag komt mogelijk van de presidentsverkiezingen volgend jaar. De oppositie ziet daarin een grote kans om een president aan de macht te krijgen om belangrijke onderdelen van het vredesakkoord terug te draaien.

Probeerde de Farc hun idealen met wapens te realiseren, in buurland Venezuela kwam de revolutie op een democratische manier aan de macht. Ex-militair Hugo Chávez beloofde – na een mislukte staatsgreep weliswaar – een einde te maken aan de corruptie en uitsluiting van de massa’s. In 1999 won hij de verkiezingen en besteedde miljarden uit de olie-export aan sociale programma’s voor de armen.

Achttien jaar later dreigt dit experiment, dat een democratisch alternatief leek voor de gewapende revolutie, te eindigen in catastrofe. Sinds maart gingen honderdduizenden Venezolanen maandenlang de straat op tegen Chávez’ opvolger Nicolas Maduro. Ook grote delen van de traditionele achterban van de revolutie keerden zich tegen de leiders. Belangrijkste reden is de economische malaise, die grotendeels is veroorzaakt door wanbeleid. Vier maanden onrust en 120 doden verder zit het regime van Maduro steviger in het zadel dan ooit.

Zelden had een regering zoveel geld, zoveel tijd en zoveel steun van de bevolking als Venezuela om een nieuw land op te bouwen. Nu sterven er kinderen aan ondervoeding, waarmee de revolutie een historische kans heeft gemist.

Edwin Koopman (1964) is Latijns Amerika journalist en analist voor onder meer Trouw, NRC, VPRO Bureau Buitenland, NOS, Clingendael Spectator en IHS Jane's. De afgelopen twintig jaar volgde hij de politieke ontwikkelingen in de regio op de voet, in het bijzonder in Colombia en Venezuela. Hij schreef meerdere boeken over de revoluties in Venezuela en Cuba.
Posted on 26 Jun 2018 by atalaya2018
Aún habiendo dominado gran parte de la península ibérica, los visigodos siguen siendo hoy en día un pueblo casi desconocido para la mayoría de los españoles. Durante esta charla haremos un recorrido por la historia de los visigodos en la península ibérica, desde las invasiones germánicas en la Hispania romana hasta el rápido desmoronamiento del Reino visigodo que siguió a la invasión árabe del año 711.
Haremos especial hincapié en el significado histórico que se le ha dado a los visigodos en la España reciente y a los principales aportes culturales que han llegado a nuestros días: su orfebrería, su arquitectura y la figura de Isidoro de Sevilla. También trataremos asuntos más desconocidos como la administración del reino o el del cristianismo arriano que practicaron hasta su conversión al catolicismo.

Alberto Colorado Garín (Lyon, 1983) es abogado, gestor cultural y profesor colaborador del Instituto Cervantes de Utrecht, donde ha impartido cursos como Arte español contemporáneo o La España de las tres culturas. Además es presidente de la fundación Stichting Moira, cuyo objetivo es apoyar e incentivar el arte y la cultura underground de Utrecht.
Posted on 26 Jun 2018 by atalaya2018
Powered by CuteNews