Atalaya Deventer

No two are the same
Monsieur Mints
The Flower Series
Salt o' The Sea
The Flower Series
Salt o' The Sea

Spaans Cultureel Genootschap

Atalaya

Sociedad Cultural Española

Programma 2016-2017

Tenzij anders vermeld zullen de bijeenkomsten gehouden worden in:
Zalencentrum de Lindeboom, Lindeboomsweg 1a, 7433BH Schalkhaar (tel 0570 625 225). Aanvang: 20.00 uur.

De programmaonderdelen zijn onderstaand beschreven in de taal waarin ze worden gepresenteerd.

Programma 2017-2018
Viernes el 15 de septiembre Alberto Colorado, Los visigodos

Aún habiendo dominado gran parte de la península ibérica, los visigodos siguen siendo hoy en día un pueblo casi desconocido para la mayoría de los españoles. Durante esta charla haremos un recorrido por la historia de los visigodos en la península ibérica, desde las invasiones germánicas en la Hispania romana hasta el rápido desmoronamiento del Reino visigodo que siguió a la invasión árabe del año 711.
Haremos especial hincapié en el significado histórico que se le ha dado a los visigodos en la España reciente y a los principales aportes culturales que han llegado a nuestros días: su orfebrería, su arquitectura y la figura de Isidoro de Sevilla. También trataremos asuntos más desconocidos como la administración del reino o el del cristianismo arriano que practicaron hasta su conversión al catolicismo.

Alberto Colorado Garín (Lyon, 1983) es abogado, gestor cultural y profesor colaborador del Instituto Cervantes de Utrecht, donde ha impartido cursos como Arte español contemporáneo o La España de las tres culturas. Además es presidente de la fundación Stichting Moira, cuyo objetivo es apoyar e incentivar el arte y la cultura underground de Utrecht.

=====

Vrijdag ? oktober

Er wordt nog een invulling gezocht.

=====

Vrijdag ? november

Er wordt nog een invulling gezocht.

=====

Vrijdag 12 januari Jaarvergadering=====

Vrijdag ? februari

Er wordt nog een invulling gezocht.

=====

Vrijdag 16 maart Annet van Wiechen, Alfonso X El Sabio en de Cantigas de Santa Maria

De Spaanse koning Alfonso werd el Sabio - de Wijze (r. 1252-1284) genoemd dankzij zijn culturele activiteiten. Honderden miniaturen in zijn Cantigas de Sta Maria geven ons een fascinerend beeld van de dertiende-eeuwse samenleving van Spanje.

Alfonso X (r. 1252-1284) el Sabio, de Wijze, wilde de reconquista voortzetten, maar werd geconfronteerd met de machtige militaire versterkingen van de Meriniden. Zijn poging om een bruggehoofd in Noord-Afrika te vestigen mislukte. Misschien dat hij zich niet té erg inzette voor de recon­quista, want uit alles blijkt dat hij grote waardering had voor de moslim cultuur. Hij gaf onder andere opdracht om vertalingen te maken van Arabische literatuur en weten­schappelijke verhandelingen. Nog voor zijn dood heeft hij onder politieke dwang een gedeelte van het bestuur moeten overdragen aan zijn zoon Sancho IV, die hij eigenlijk wilde onterven.

Alfonso el Sabio werd in 1221 geboren en was een voorbeeld van een middeleeuwse universele geleerde. Hij interesseerde zich voor geschiedenis, sterrenkunde, bestudeerde de magische krachten van stenen, schreef een boek over bordspelen (schaken) en stelde een belangrijk wetboek samen. Alfonso X was samensteller en opdrachtgever – in hoeverre hij ook de auteur was, is nog een wetenschappelijk heet hangijzer – van de Cantigas de Santa Maria. Een boek dat bestaat uit bijna 70 lofliederen aan Maria en ruim 350 wonder-verhalen met Maria als midde­laarster. De wonderverhalen waren afkomstig uit bronnen uit heel Europa. Ze waren geschreven in het Gallicisch, dat tot in vijftiende eeuw de gebruikelijke taal was voor de poëzie. Niet alle bewaard gebleven handschriften van deze Cantigas zijn verlucht. Het bekendste manuscript is dat van het Escorial (T.I.1) met honderden miniaturen. Deze miniaturen – voor de wonderverhalen zijn de miniaturen steeds zes scènes verbeeld en zijn goed te vergelijken met een modern stripboek – zijn erg belangrijk om de culturele ambiance van Alfonso te leren kennen (kleding, bouwwerken).

Heel uniek is ook dat niet alleen de tekst en beeld, maar ook de muziek werd genoteerd. Vandaar dat liederen uit de Cantigas de Santa Maria tegenwoordig nog vaak worden uitgevoerd en vastgelegd. Ook in deze lezing wil ik u verschillende interpretaties van de muziek laten horen.

Laat u in deze lezing meevoeren naar de kleurrijke wereld van dertiende-eeuws Spanje zoals verbeeld en te 'horen' in de Cantigas de Santa Maria.

=====

Vrijdag ? april

Er wordt nog een invulling gezocht.


=====

Vrijdag 1 juni

Er wordt nog een invulling gezocht.

Posted on 02 Jun 2017 by atalaya
Powered by CuteNews