Atalaya Deventer

No two are the same
Monsieur Mints
The Flower Series
Salt o' The Sea
The Flower Series
Salt o' The Sea

Spaans Cultureel Genootschap

Atalaya

Sociedad Cultural Española

Programma

Tenzij anders vermeld zullen de bijeenkomsten gehouden worden in:
Zalencentrum de Lindeboom, Lindeboomsweg 1a, 7433BH Schalkhaar (tel 0570 625 225). Aanvang: 20.00 uur.

De programmaonderdelen zijn onderstaand beschreven in de taal waarin ze worden gepresenteerd.

Vrijdag 21 of 28 september 2018
Nog nader in te vullen. Informatie volgt zo spoedig mogelijk.


Vrijdag 12 oktober 2018 Maarten Steenmeijer, Dictadura y turismo: cómo nació el sector económico más importante de España

Se suele asociar el turismo con la libertad, el hedonismo y la modernidad. Se trata de valores que contrastan con los valores propagados por el franquismo. No era evidente, pues, que se privilegiara el turismo como el sector económico que debería sacar a España de la crisis financiera que el país sufrió a finales de los años cincuenta del siglo pasado. ¿Qué factores estaban implicados? ¿Y cuáles eran las consecuencias? ¿El turismo abrió las puertas a la modernidad o fue usurpado por el sistema autoritario del franquismo? Éstas son las preguntas nucleares de esta charla.

Toerisme en dictatuur: een Spaans verstandshuwelijk
Toerisme wordt vaak geassocieerd met vrijheid, hedonisme en moderniteit. Waarden die bepaald niet strookten met die van het Franco-regime. Het lag daarom niet voor de hand dat juist het toerisme in de jaren zestig werd ingezet om Spanje uit het diepe economische dal te trekken waarin het land eind jaren vijftig terecht was gekomen. Aan welke factoren is deze ontwikkeling te danken? En wat waren de gevolgen ervan? Opende het toerisme voorzichtig de poorten naar het Vrije Westen of werd de toeristenindustrie helemaal ingekapseld door Franco's autoritaire politieke systeem? Dat zijn de vragen die centraal staan in deze lezing.


Vrijdag 16 november 2018 Jan Timmerman, Cultuurgeschiedenis van Spaans en Frans Catalonië

De geschiedenis van Catalonië is zowel een Frans als een Spaans verhaal. Catalonië was in de middeleeuwen de streek aan weerszijden van de oostelijke Pyreneeën, bestaande uit kleine graafschappen en bisdommen. Langzamerhand kwamen de kleine staatjes onder het gezag van de graven van Barcelona. Na de vorming van een unie tussen het koninkrijk Aragón en het graafschap Barcelona ontstond het ideaal van een groot Pyreneeën-rijk. Korte tijd heeft dat inderdaad bestaan en strekte zich uit van Navarra tot en met de Provence. In Barcelona zongen de troubadours. De kwestie van de Katharen speelde aan het hof en de Tempeliers hadden grote invloed zowel ten noorden als ten zuiden van de Pyreneeën. Is de legende van de heilige Graal daardoor Catalaanse historie? Catalonië is zijn zelfstandigheid verloren en is deels Spaans en voor een klein deel Frans geworden. De geschiedenis speelt er echter nog altijd een grote rol.

Posted on 16 Aug 2018 by atalaya2018
Powered by CuteNews